UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 Partnerzy

logobis

aqua

Odwiedziny

 
 Regulamin Szkółki Pływackiej
 
plywaczek logo 
 
 1. Wszystkich uczestników Szkółki Pływackiej „Pływaczek” obowiązuje znajomość przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwicach, na której odbywają się zajęcia.
 2. Przed wejściem na obiekt sportowy Szkoły Podstawowej Nr 28 w Gliwicach uczestnicy szkolenia i ich opiekunowie zobowiązani są o zmianę obuwia na klapki.
 3. Rok szkoleniowy w Szkółce Pływackiej „Pływaczek” rozpoczyna się od połowy września, kończy się natomiast w połowie czerwca n.r. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wcześniej ustalonym terminarzem (z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych dydaktycznych).
 4. Bez względu na ilość zajęć przypadającą w jednym z trzech kwartali rozliczeniowych, opłata którą ponosi rodzic jest stała.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć znajdują się na tablicy informacyjnej znajdującej się przed wejściem do szatni pływalni oraz na stronie www.plywaczek.eu
 6. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu szkolenia w wyznaczonym terminie, maksymalnie do dwóch tygodniu po rozpoczęciu danego okresu rozliczeniowego.
 7. Szkolenie obejmuje trzy okresy rozliczeniowe:
  • od połowy września do grudnia (płatność do końca września)
  • od stycznia do marca (płatność do połowy stycznia)
  • od kwietnia do połowy czerwca (do połowy kwietnia) 
 8. Nieopłacenie kontynuacji kursu na początku kolejnego kwartału powoduje skreślenie z listy uczestników. 
 9. Zajęcia odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora mogą spowodować wydłużenie szkolenia lub wyznaczenie dodatkowego terminu w celu odrobienia zajęć.
 10. Każdy uczestnik szkolenia ma możliwość odrobienia 2 nieobecności w trakcie trwania każdego kwartału, jeżeli zapisany jest na zajęcia raz w tygodniu, lub 4 nieobecności jeżeli uczestniczy w zajęciach dwa razy w tygodniu.
 11. Zajęcia mogą być odrabiane tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z prowadzącym zajęcia, w trakcie trwania danego kwartału rozliczeniowego, w którym była nieobecność.
 12. Nieobecność w terminie wyznaczonym do odrabiania traktowana jest jako zajęcia odrobione.
 13. Za nieobecności nieodrobione podczas szkolenia pieniądze nie będą zwracane.
 14. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa obowiązuje przy płatnościach „zniżka rodzinna”.
 15. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych (hospitalizacja, złamania, itp.) uczestnictwo w zajęciach może być zawieszone,wniesiona opłata przeniesiona na kontynuację zajęć w kolejnym kwartale. Rozliczenie to dotyczy nieobecności dłuższej niż 3 tygodnie i liczone jest od daty zgłoszenia nieobecności przez rodziców.
 16. W przypadku chorób skóry (brodawki, grzybica stóp itp.) dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach szkółki pływackiej. Po przeprowadzonym leczeniu i przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza dermatologa, że nie ma przeciwwskazań dermatologicznych - dziecko włącza się w cykl zajęć na w/w zasadach.
 17. Uczestników SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) we własnym zakresie.
 18. Zapisanie dziecka na zajęcia nauki pływania i opłacenie szkolenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz brakiem jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i świadczy o tym, że dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć bez żadnych ograniczeń w szkoleniu pływackim.
 19. Nieprzestrzeganie regulaminu Szkółki pływackiej „Pływaczek” spowoduje skreślenie z listy uczestników szkolenia.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.